Back to top

9件靚扒福袋(BBQ Set)

原價: 
$898.00
價格: $588.00

請like我們以便日後收到更多優惠。

返回

冬天至啱BBQ,燒烤新福袋登場。

9件靚扒福袋,包括美國安格斯CAB肉眼,西冷,牛腹扒。牛板腱,西班牙黑毛豬。有牛有豬,燒嘢食至啱。

福袋原價$898,現特價優惠$588

福袋內容:

美國安格斯CAB肉眼扒220-250g x 2件

美國安格斯CAB西冷扒220-250g x 2件

美國安格斯CAB牛腹扒220-250g x 1件

美國安格斯CAB牛板腱扒220-250g x 2件

西班牙黑毛豬扒 x 2件

免費送貨 (以急凍車送貨上門, 衛生又安全)

數量有限,大家盡快order啦


熱賣產品

$48.00
$38.00
$128.00
$98.00
$128.00
$78.00
$98.00
$78.00
$98.00
$36.00